wyller.no

Bilde av boka Borettslovkommentaren

Borettslovkommentaren

Borettslovkommentaren behandler borettslovene som trådte i kraft 15. august 2005. Lov om bustadbyggjelag og lov om burettslag av 6. juni 2003 representerte en oppdatering og modernisering av lovverket på dette viktige rettsområdet. Lovene viderefører hovedtrekkene fra tidligere, men fører også til omfattende endringer – både for nye og eksisterende lag. Borettslovkommentaren er standardverket for alle som har bruk for grundige kunnskaper på feltet. Her er hver eneste paragraf kommentert, likevel slik at hovedvekten er lagt på de praktisk viktigste regler. Boken er derfor et velegnet oppslagsverk for alle som bruker borettslovene – både i sitt daglige arbeid eller som tillitsvalgt i boligbyggelag og borettslag. En oversiktelig innholdsfortegnelse foran hvert kapittel og et omfattende stikkordregister, gjør det lett å finne fram – også for den som ikke kjenner loven i detalj.

Borettslovkommentaren er skrevet av tre jurister som er blant landets fremste eksperter på dette felt:

Kåre Lilleholt (f. 1952) er professor ved det juridiske fakultet i Oslo og var leder i Borettslovutvalget som fremmet forslaget til de nye lover. Han har tidligere utgitt en rekke juridiske bøker innen boligrett, tingsrett og kontraktsrett.
Christian Fr Wyller (f. 1948) var sorenskriver i Ryfylke til embetet ble nedlagt i 2007 og er nå dommer. Han har tidligere vært advokat og førsteamanuensis ved det juridiske fakultet i Bergen.
Morten Aagenæs (f. 1962) er forvaltningsdirektør i Oslo Bolig og Sparelag. Han har tidligere vært privatpraktiserende advokat og leder for juridisk avdeling i OBOS.

Borettslovkommentaren er på 734 sider og leveres solid innbundet. Ordinær pris er 890 kroner. Se nedenfor om bestilling.


Bestilling - privatkunder
Privatkunder kan bestille boken ved å sende meg en melding. Boken sendes portofritt til den leveringsadresse du oppgir – sammen med en faktura med 30 dagers betalingsfrist. Er totalbeløpet over kr 1000, får du 10 % rabatt. Studenter kan få bedre betingelser hvis de kjøper 5 bøker eller flere. Ta kontakt.

Bestilling - bokhandlere
Bokhandlere og andre som skal videreselge bøkene, får 30 % rabatt på bestillinger over kr 1000 – og 10 % på mindre bestillinger – i tillegg kommer mva. Send melding. Bøkene sendes portofritt - normalt dagen etter - sammen med en faktura med 30 dagers betalingsfrist.

BESTILLING