wyller.no

Bilde av boka Boligrett

BOLIGRETT

Boligrett er boken som gir svar på de fleste juridiske spørsmål som knytter seg til retten til å bo – enten du bor til leie, har kjøpt en borettsbolig eller eier en boligseksjon. Siden første utgave fra 1978 har boken befestet sin posisjon som standardverket på boligjussens område. Siste utgave er revidert og oppdatert pr. 1. januar 2009.

Boligrett gir en samlet og oversiktlig fremstilling av de fleste rettsspørsmål som gjelder boligen. Dette er kapitlene i Boligrett:

· Retten til å bo – en oversikt
· Boligsamvirket
· Leieboliger
· Eierseksjoner

Boligrett tar sikte på å dekke behovet for lærebok for juridiske studenter. Det er lagt vekt på å gjøre fremstillingen tilgjengelig også for andre som har behov for veiledning om spesielle problemer.

Boligrett egner seg som oppslagsbok for alle som i sitt yrke kommer i kontakt med boligrettslige problemer: Advokater, eiendomsmeglere, offentlige tjenestemenn, eiendomsforvaltere, ansatte og tillitsvalgte i boligsamvirket og mange andre. For håndboksformålet er boken utstyrt med en detaljert innholdsfortegnelse og to omfattende registre (doms- og stikkordregister).  Fremstillingen er dessuten forsynt med tusenvis av noter som gir praktikeren de henvisninger til annen litteratur og til rettspraksis som han trenger.

Boligrett er på 580 sider og leveres solid innbundet. Ordinær pris er kr. 790. Se nedenfor om bestilling.


Bestilling - privatkunder
Privatkunder kan bestille boken ved å sende meg en melding. Boken sendes portofritt til den leveringsadresse du oppgir – sammen med en faktura med 30 dagers betalingsfrist. Er totalbeløpet over kr 1000, får du 10 % rabatt. Studenter kan få bedre betingelser hvis de kjøper 5 bøker eller flere. Ta kontakt.

Bestilling - bokhandlere
Bokhandlere og andre som skal videreselge bøkene, får 30 % rabatt på bestillinger over kr 1000 – og 10 % på mindre bestillinger – i tillegg kommer mva. Send melding. Bøkene sendes portofritt - normalt dagen etter - sammen med en faktura med 30 dagers betalingsfrist.

BESTILLING